Sídlo spoločnosti a adresa:

CERTIS, s.r.o.
Miletičova 99/5A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
e-mail: certis@certis.sk
T: +421 / 905 666 306
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Tassy

Fakturačné údaje:

CERTIS, s.r.o.
Miletičova 99/5A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
IČO: 50 182 773
DIČ: SK2120211720
Registrácia: Obchodný registrer Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 109405/B