Poskytujeme profesionálne služby v oblasti verejného obstarávania

Pripravíme a zrealizujeme kompletné verejné obstarávanie:

   - cez elektronický portál verejného obstarávania (www.evo.gov.sk)
   - cez elektronický kontraktačný systém (www.eks.sk)

Realizujeme elektronické aukcie

Poskytujeme odborné konzultačné služby
v oblasti
verejného obstarávania

Zabezpečujeme kompletný outsourcing verejného obstarávania